”VI ÄR EN TREKNAPPSFABRIK”

Behovet av användarvänlighet uttrycktes på ett bra sätt av Torbjörn Jonsson, VD på Delsbo Candle, i samband med ett projekt hos dem.

”Vi är en treknappsfabrik! Vi vill ha en startknapp, en stoppknapp och en knapp för återställning när något går fel – alla andra knappar är av ondo!”

Man kan säga att Torbjörn formulerade vår affärsidé och vårt erbjudande, samtidigt som han gav oss ett kvitto på att vi tänker rätt. Vi måste ställa riktigt höga krav på oss själva som systembyggare, om vi vill fortsätta hjälpa svensk industri att vara konkurrenskraftig. Och det vill vi.

Lätt att använda

Att hålla flerskiftsproduktion igång med hög tillgänglighet, och att göra det långa stunder med personal utan tekniska kunskaper ställer höga krav på användarvänlighet.

Vår styrka som automationsleverantör är att vi kan bygga avancerade tekniska lösningar som vem som helst kan använda och som utan problem kan producera dygnet runt årets alla dagar.

Vi möjliggör också snabba omställningar, enkla uppstarter och hjälp vid felsökning. Operatören kan med hjälp av våra paneler enkelt och intuitivt starta, stoppa och drifta anläggningen, men också få vägledning för att avhjälpa fel och göra automatiska återstarter på ett organiserat sätt.

Tillsammans med våra kunder – några av Sveriges vassaste industriföretag, ofta underleverantörer till bilindustrin – har vi designat anläggningar som på ett driftsäkert sätt kan köras utan stopp riktigt länge.

Lätt att starta

Inom bilindustrin körs produktionen ofta dygnet runt och inte sällan både med ordinarie och inhyrd personal. Vi ägnar därför en stor del av våra projekt åt att göra systemen så lätta att använda som möjligt.

När allt fungerar perfekt behövs bara start och stopp. Verkligheten bjuder dock på fel, störningar och oväntade händelser. Därför ska det vara lätt att återställa och komma igång på nytt.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!