OM FRÖJD AUTOMATION

Vi brinner för automation, och gillar höga krav och utmanande applikationer. Vi jobbar alltid hängivet och engagerat för att hitta bra och kreativa lösningar.

Tillsammans i 3BUTTON GROUP har vi många års erfarenhet av robotar, mekanik, fixturering och processkunnande. Vi kompletterar varandra väl och jobbar som en väloljad lagmaskin mot målet att med snabba, säkra och användarvänliga automationslösningar hjälpa våra kunder vara konkurrenskraftiga på sina marknader.

Fröjd Automation i Lidköping ingår som en del i den entreprenörsdrivna automationsgruppen 3BUTTON GROUP. Övriga bolag i gruppen är Front Automation AB och IML technologies AB.

Bolagen drivs i tätt och nära samarbete med varandra och med gemensam ledning. Samarbetet gör att vi kan dela på resurser och nyttja spetskunskap tvärfunktionellt i alla gruppens bolag.

Tillsammans omsätter automationsgruppen 100MSEK och har ca 30 medarbetare.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

Fröjd Automation levererar automation för maskinbetjäning och montage till fordonsindustrin och andra krävande industrikunder.

IML technologies levererar kompletta robotsystem för laddning och plundring av formsprutor till producenter av förpackningsmaterial, burkar och lock till livsmedelsindustrin.

Synergierna och möjligheterna till samarbete mellan bolagen är stora och till nytta både för våra anställda och våra kunder. Tillsammans är vi starka.

Front Automation är nischat på automation av plock, pack och palletering och levererar allt från enklare palleteringsceller till kompletta packlinjer främst till konsument- och livsmedelsindustrin.

IML technologies levererar kompletta robotsystem för laddning och plundring av formsprutor till producenter av förpackningsmaterial, burkar och lock för livsmedelsindustrin.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!